1. Warunki ogólne

Firma Nice Book Enterprise Adam Puchniak z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Polskiej 36, nr REGON 016089789., o numerze NIP 524-149-09-71 prowadzi detaliczną sprzedaż książek zgodnie z ofertą prezentowaną na stronie internetowej. Produkty są nowe, a w przypadku wyprzedaży mogą zawierać niewielkie uszkodzenia. Nasza oferta kierowana jest wyłącznie do placówek oświatowych i bibliotek. Nie prowadzimy sprzedaży dla klienta indywidualnego. Na stronie prezentowane są ceny brutto (zawierają 5% podatek VAT). Ceny podane w ofercie są w złotych polskich.

Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin może uleć wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Zamówienia można składać w systemie 24 godzinnym jednak potwierdzenie i  realizacja będzie odbywała się w dniach roboczych. Warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia po wcześniejszym  zarejestrowaniu  się na naszą stronę www.nicebook.com.pl lub telefonicznie. 

Aby złożyć zamówienie należy zalogować się do systemu zamówieńKażde zamówienie potwierdzane jest przez nas drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury (pełna nazwa placówki, adres, nr NIP) oraz numeru kontaktowego osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Faktury za zamówione książki wystawiamy tylko z przedłużonym terminem płatności (przelew).

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadku gdy istnieje podejrzenie podania nieprawdziwych danych przez zamawiającego. Złożenie zamówienia przez kupującego jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu zamawiającego. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Koszty dostawy

Zamówienia realizujemy od kwoty 200 zł. Koszty dostawy ponosi sprzedający. Nie realizujemy zamówień za pobraniem. Firma Nice Book Enterprise nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej.

3. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia braku towaru lub uszkodzenia w trakcie transportu podstawą rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie protokołu reklamacji w obecności kuriera. Reklamacje należy zgłosić maksymalnie 5 dni od daty otrzymania przesyłki

4. Zwroty

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Koszt zwrotu towaru pokrywa zamawiający.

5. Ochrona danych osobowych

Akceptując regulaminu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są one udostępniane osobom trzecim. (Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926,z pózn. zm.).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nice Book Enterprise, z siedzibą pod adresem: ul. Polska 36, 12-100 Szczytno, posiadająca nr: NIP 524-149-09-71, Regon :016089789 (dalej: Administrator).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji, aktualizacji, sprostowania, żądania przeniesienia lub usunięcia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, w tym w oznaczonym celu oraz zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych do UODO.